Archiwum miesiąca: maj 2016

Tak świętowaliśmy 25-lecie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Dziś, 18 maja 2016r. w Białymstoku odbyła się uroczystość z okazji 25. rocznicy powołania Straży Granicznej.

Uroczyste obchody rozpoczęły o godz. 9.30 liturgia w Katedrze Prawosławnej p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy, a o godz. 11.00 msza święta w Archikatedrze Białostockiej, odprawiane w intencji funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. O godzinie 13.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się uroczysty apel, na którym wręczono awanse, medale i wyróżnienia.

Swoją obecnością zaszczycił nas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński,  przedstawiciele władz rządowych i samorządowych naszego województwa: Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego – Pan Jerzy Leszczyński, Prezydent Miasta Białegostoku – Pan Tadeusz Truskolaski, duchowieństwo, służby mundurowe, także delegacje litewskiej i białoruskiej służby granicznej, przedstawiciele urzędów, firm, instytucji  na co dzień współdziałających z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz licznie zgromadzeni goście.

Rozpoczynający uroczystość Komendant Podlaskiego OSG płk. SG Andrzej Rytwiński w swym przemówieniu podkreślił, że "obecna stabilna pozycja Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa państwa jest wynikiem wieloletnich wysiłków i zaangażowania  rzeszy funkcjonariuszy i pracowników, którzy tworzyli formację przez ostatnich dwadzieścia pięć lat.  Miniony czas i wynikające  z niego doświadczenia to mocny fundament, który pozwoli Straży Granicznej – profesjonalnej, wyspecjalizowanej w sprawach migracyjnych formacji – kontynuować swoją misję". Na zakończenie podziękował wszystkim, którzy przez te lata wspomagali Podlaski Oddział Straży Granicznej, a także pogratulował awansowanym i wyróżnionym.

Z okazji Święta Straży Granicznej łącznie awanse na wyższe stopnie otrzymało 197 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów – 33 osoby, 88 w korpusie chorążych oraz 76 w korpusie podoficerów. Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono 20 osób, 16 osób  – Medalem za Długoletnią Służbę i 11 funkcjonariuszy – Odznaką Straży Granicznej.

Z kolei Medalem za Zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zostało wyróżnionych 11 osób. Przyznano również Medale Pamiątkowe za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który również w tym roku obchodzi swoje 25 – lecie. Takie odznaczenie otrzymało 7 osób.

Laur Komendanta – najwyższe wyróżnienie przyznawane za szczególne zasługi na rzecz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymał Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski.

Koncert z okazji jublieuszu 25-lecia powołania Strazy Granicznej zrealizowano przy współpracy z stowarzyszeniem "Łączy nas granica" i wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.