II Otwarte Mistrzostwa w Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej Straży Granicznej

By | 22 czerwca, 2018

W dniach 19-21.06.2018 r. w Mielniku odbyły się II Otwarte Mistrzostwa w Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej Straży Granicznej. Udział w nich wzięło 8 trzyosobowych zespołów z różnych jednostek organizacyjnych.

W sumie w zawodach uczestniczyło 24 funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W każdym zespole jedna z osób musiała posiadać tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie mistrzostw organizatorzy zainscenizowali realne zdarzenia, w trakcie których zawodnicy musieli wykazać się znajomością tematyki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej między innymi: zadławienia i zatrzymania krążenia u dziecka, porażenia prądem, rany postrzałowej i kłutej nożem, postępowaniem z osobą w stanie drgawkowym, czy też pomocy poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Zawodnicy mieli również do wykonania zadanie, w którym liczyła się sprawność fizyczna podczas wdrapywania się na Górę Zamkową w Mielniku, gdzie na jej szczycie udzielali pierwszej pomocy. Po raz pierwszy zawodnicy zmierzyli się z zadaniem nocnym, podczas którego potrzebna była wiedza z ewakuacji i segregacji poszkodowanych w wypadku.

Celem zawodów było nie tylko wyłonienie najlepszych drużyn posiadających niezbędną wiedzę i kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również doskonalenie nabytych już umiejętności. Mistrzostwa miały na celu sprawdzenie i podniesienie znajomości standardów postępowania, umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratowniczych. Codzienna służba pokazuje, jak niezbędna jest znajomość zasad udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Tylko w tym roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej interweniowali w kilkunastu przypadkach, gdzie życie i zdrowie ludzkie było zagrożone.

Nad prawidłowym wykonywaniem czynności i przestrzeganiem warunków regulaminu zawodów czuwał zespół sędziów składający się z przedstawicieli białostockiego Pogotowia Ratunkowego i Straży Granicznej. Nieocenioną rolę odegrali również monieccy harcerze, którzy wcieli się w role osób poszkodowanych.

Pierwsze miejsce zdobyli funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach, drugie drużyna z Placówki SG w Krynkach, a trzecie zespół z Placówki SG w Narewce. Tytuł najlepszego triage przypadł  plut. SG Natalii Grześ z Placówki SG w Narewce.

Zawody odbyły się pod patronatem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zostały zorganizowane przez Wydział Kadr i Szkolenia oraz Służbę Zdrowia przy Podlaskim Oddziale SG. Współorganizatorem był Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy POSG oraz Stowarzyszenie „Łączy nas granica”.