Archiwum miesiąca: czerwiec 2019

III Otwarte Mistrzostwa Podlaskiego Oddziału SG w Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej

W dniach 5-7 czerwca 2019 r. w Białowieży odbyły się III Otwarte Mistrzostwa w Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej Straży Granicznej.

Celem zawodów było nie tylko wyłonienie najlepszych drużyn posiadających niezbędną wiedzę i kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również doskonalenie nabytych już umiejętności. Mistrzostwa miały na celu sprawdzenie i podniesienie znajomości standardów postępowania, umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratowniczych. Codzienna służba pokazuje, jak niezbędna jest znajomość zasad udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo często funkcjonariusze Straży Granicznej podczas codziennej służby interweniują w zdarzeniach i wypadkach, gdzie życie i zdrowie ludzkie jest zagrożone.

W tym roku w zawodach udział wzięło 11 trzyosobowych zespołów z różnych jednostek organizacyjnych, w tym 8 z Placówek z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, OSP w Białowieży, Technikum Leśne w Białowieży i miejscowa Straż Leśna. W każdym zespole  przynajmniej jedna z osób musiała posiadać tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie mistrzostw organizatorzy zainscenizowali realne zdarzenia, w trakcie których zawodnicy musieli wykazać się znajomością tematyki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej między innymi podczas zaczadzenia, udaru, udzielenia pierszej pomocy przedmedycznej grupie nielegalnych migrantów, upadku z wysokości, podtopienia dziecka w wanience, pobicia czy potrącenia przez samochód. Zawodnicy mieli również do wykonania zadania, w którym liczyła się sprawność fizyczna czy chęć niesienia pomocy innym.

Nad prawidłowym wykonywaniem czynności i przestrzeganiem warunków regulaminu zawodów czuwał zespół sędziów składający się z przedstawicieli białostockiego Pogotowia Ratunkowego i Straży Granicznej. Nieocenioną rolę odegrali również harcerze z Klubów Ratowniczych Kryzys i Asy, którzy wcielili się w role osób poszkodowanych.

Najwięcej punktów, a tym samym pierwsze miejsce zdobyli funkcjonariusze z OSP z Białowieży, drugie drużyna z Placówki SG w Czeremsze, a trzecie zespół z Placówki SG w Białowieży.

Zawody odbyły się pod patronatem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zostały zorganizowane przez Służbę Zdrowia przy Podlaskim Oddziale SG. Współorganizatorem było Stowarzyszenie „Łączy nas granica” oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.