Archiwum autora: laczynasgran-admin

Świąteczna pomoc dla pracowników Podlaskiego Oddziału SG

Pamiętając o pracownikach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zmagających się z różnymi chorobami, kadra kierownicza oraz członkowie Stowarzyszenia „Łączy nas Granica” przygotowali paczki świąteczne.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nasi pracownicy, którzy na co dzień walczą z przeciwnościami losu otrzymali świąteczne upominki.

Życzymy wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia.

Koncert charytatywny „Pomagamy razem III”

8 grudnia 2021 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbył się koncert charytatywny pod hasłem „Pomagamy razem III”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła  Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.

Koncert, który otworzył Komendant Podlaskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek, uświetnili swoją obecnością Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką oraz zaproszeni goście, wśród których był również Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili znakomici artyści z Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrekcją ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego. Usłyszeliśmy przepiękne utwory z bajek m.in. „Piękna i bestia”, Dzwonnik z Notre Dame”, „Król Lew” czy „Kraina lodów”, które wywołały ogromne wzruszenie i zachwyt wśród publiczności. O niecodzienną oprawę wieczoru zadbali prowadzący koncert: Magdalena Gołaszewska oraz Maciej Nerkowski.

Podczas koncertu charytatywnego została przeprowadzona zbiórka publiczna, z której wszystkie zebrane środki przeznaczone zostaną na rzecz chorych dzieci funkcjonariuszy naszego Oddziału.

Organizatorem koncertu był Podlaski Oddział Straży Granicznej oraz Stowarzyszenie „Łączy nas granica”. Pomocy finansowej przy jego realizacji udzielili:

– Województwo Podlaskie – partner strategiczny

– Fundacja PZU – partner

– Totalizator Sportowy

Wsparcia organizacyjnego udzieliła Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

Patronat medialny: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna.
Facebook.com/woj.podlaskie

Partnerzy:

Fotografie:

Placówka SG w Rutce – Tartak ma swój proporzec

24 września 2017 r. Placówce Straży Granicznej w Rutce-Tartak im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został uroczyście nadany proporzec. W obchodach udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się o godz. 11 mszą św. w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rutce-Tartak. Następnie jej uczestnicy przeszli na stadion gminny w Rutce-Tartak, gdzie odbyły się główne uroczystości związane z nadaniem proporca Placówce SG w Rutce-Tartak im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tuż przed ceremonią przekazania proporca symbolicznego wbicia gwoździ w jego drzewiec dokonał między innymi Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ppłk SG Grzegorz Biziuk Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, płk SG Grzegorz Opaliński z Komendy Głównej Straży Granicznej, ppłk rez. Janusz Głosek przewodniczący „Stowarzyszenia Marszałek”, które ufundowało proporzec placówce.

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością wczorajsze wydarzenie był również wnuk dowódcy 1. kompanii granicznej Batalionu KOP “Sejny” w latach 1936 – 1939 pan Adam Świtalski, który na ręce Komendanta Placówki SG w Rutce Tartak mjr. SG Michała Łangowskiego przekazał pamiątkowy portret swojego dziadka – kpt. Marii Michała Jana Świtalskiego. Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, które reprezentował Pan Miłosz Filipowiak wręczył placówce odznakę pamiątkową KOP 1924-2004, a przedstawiciele Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie replikę godła państwowego z granicy polsko-sowieckiej. Z ramienia Stowarzyszenia “Łączy nas granica” w uroczystości wzięła udział Anna Sobieska – Tekień.

Na zakończenie można było podziwiać pokaz musztry paradnej w wykonaniu 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz wysłuchać pieśni w wykonaniu zespołu dziecięco-młodzieżowego “Szeszupiaki” z Rutki-Tartak pod kierownictwem pani Beaty Szyszko-Anzulewicz. Oprawę muzyczną całej imprezy zapewniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod batutą kpt. SG Jarosława Rywalskiego, która również wystąpiła przed licznie zgromadzonymi gośćmi i mieszkańcami gminy Rutka-Tartak.

Uroczystość połączona była z piknikiem patriotycznym, na którym pojawiły się stoiska promocyjne i prezentowano sprzęt Straży Granicznej, Wojska, Policji, Straży Pożarnej i Lasów Państwowych. Można było również obejrzeć wystawę poświęconą historii powstania i działalności Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939, którą przygotował Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej oraz Muzeum Polskich Formacji Granicznych.

Placówkę SG w Rutce-Tartak wybudowano w 1937 r. w kształcie liter „JP”, jako pomnik poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W listopadzie 1937 roku do obiektu w Rutce-Tartak przeniesiono z Wiżajn siedzibę dowództwa 1. kompanii granicznej Batalionu KOP „Sejny”. W latach powojennych siedzibę swą znalazła w nim strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza, a dzisiaj Placówka Straży Granicznej, której w dniu 17 listopada 2006 roku nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Należy podkreślić, że jest to jedyny historyczny obiekt Korpusu Ochrony Pogranicza użytkowany współcześnie przez Straż Graniczną.