Kontakt

Stowarzyszenie „Łączy nas granica” 
ul. Bema 100 15-370 Białystok

Tel.: +48 606 22 70 66
E-mail: stowarzyszenie@laczynasgranica.pl

Konto Bankowe:
Bank PeKaO S.A. w Białymstoku
42 1240 5211 1111 0010 6637 4867

Numer KRS: 0000596330
NIP: 542 325 17 46
REGON: 363480438