Zarząd

Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Anna Sobieska-Tekień
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia – Katarzyna Zdanowicz
Skarbnik Stowarzyszenia – Janina Tymińska
Sekretarz Stowarzyszenia – Krystyna Jakimik – Jarosz

stowarzyszenie@laczynasgranica.pl