Zarząd

Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Anna Sobieska-Tekień
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia – Piotr Dederko
Skarbnik Stowarzyszenia – Regina Borkowska
Sekretarz Stowarzyszenia – Maciej Chwastek

stowarzyszenie@laczynasgranica.pl