Placówka SG w Kuźnicy otrzymała imię 2. Pułku Strzelców Podhalańskich

By | 8 października, 2018

8 października 2018 r. odbył się uroczysty apel z okazji nadania imienia 2. Pułku Strzelców Podhalańskich Placówce Straży Granicznej w Kuźnicy.

W uroczystości udział wzięli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, poseł na Sejm RP Pan Mieczysław Baszko, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek, przedstawiciele podlaskich służb mundurowych, samorządowcy, duchowieństwo oraz licznie zgromadzeni goście. Obecny był poczet sztandarowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z kompanią honorową oraz Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod batutą kmdr. ppor. SG Jarosława Rywalskiego, która zadbała o oprawę muzyczną.

Dzisiejsza uroczystość rozpoczęła się mszą Świętą w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy.  Z tej okazji dzień wcześniej wierni modlili się w Cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy.  Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie 12.30 na placu przed budynkiem głównym Straży Granicznej na terenie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy. Wszystkich zgromadzonych gości powitał Komendant Placówki SG w Kuźnicy ppłk SG Zbigniew Awdziej. Przemówienie okolicznościowe wygłosił wiceszef MSWiA Pan Jarosław Zieliński.

Nadanie imienia bohaterskiej formacji zobowiązuje do pełnienia profesjonalnej i odpowiedzialnej służby na rzecz bezpieczeństwa i szczelności polskiej granicy państwowej. – Wasza odpowiedzialność jest jeszcze większa, bo chronicie nie tylko polską granicę, ale i granicę Unii Europejskiej. Czynicie to z wielką ofiarnością i profesjonalnie. Chcę Wam za to podziękować i pogratulować – powiedział Wiceminister Jarosław Zieliński.   

Wiceszef MSWiA przypomniał o ostatnich sukcesach funkcjonariuszy SG z Kuźnicy. W kwietniu tego roku udaremnili oni przemyt około 114 kg haszyszu o czarnorynkowej wartości blisko 5,7 mln zł. Wcześniej ujawnili próbę przewiezienia przez wschodnią granicę 117 kg tego narkotyku.

Po wszystkich przemówieniach dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, której poświęcenia dokonali: Jego Ekscelencja Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki oraz Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Na zakończenie uroczystości Wiceminister SWiA wręczył trzy powołania na stanowiska komendantów z Placówek Podlaskiego OSG w Nowym Dworze, Białowieży i Mielniku.

Placówka SG w Kuźnicy jest największą placówką SG Podlaskiego Oddziału Staży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 18,110 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Nowym Dworze, a od południa z Placówką SG w Szudziałowie. W jej strukturze funkcjonują dwa przejścia graniczne: drogowe i kolejowe. Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy realizuje swoje ustawowe zadania w regionie, gdzie 2. Pułk Strzelców Podhalańskich toczył krwawe boje w ramach Bitwy Niemeńskiej w 1920 r. W dniu 23 września 1920 r. 2. Pułk Strzelców Podhalańskich stoczył ciężkie walki z wojskami sowieckimi o Kuźnicę i dzień ten ustanowiony został Świętem 2. Pułku Strzelców Podhalańskich. Na terenie odpowiedzialności służbowej Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy w miejscowościach: Sokółka, Klimówka, Kuźnica i Mieleszkowce-Pawłowickie  znajdują się groby żołnierzy 21. Dywizji Górskiej, w tym 2. Pułku Strzelców Podhalańskich poległych w 1920 r. Każdego roku mieszkańcy województwa, władze państwowe i samorządowe województwa podlaskiego, żołnierze i funkcjonariusze formacji mundurowych,  przy udziale współczesnych żołnierzy- podhalańczyków uroczyście obchodzą rocznicę Bitwy Niemeńskiej.

Nadanie imienia 2. Pułku Strzelców Podhalańskich Placówce Straży Granicznej w Kuźnicy będzie hołdem oddanym żołnierzom ww. Pułku, przywołaniem ich męstwa, poświęcenia życia Ojczyźnie oraz godnym uczczeniem 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Przedsięwzięcie współfinansowane było przez: Starostę Sokólskiego, Gminę Janów, Gminę Dobrzyniewo Duże, Gminę Kuźnica, Lasy Państwowe, Fundację PKO BP, Stowarzyszenie “Łączy nas granica”.